Nytt från klubbstugan

Nu är det påbörjat en rejäl utrensning och städning av lokalen. Köket är skurat, gardinerna bytta och fönsterna putsade.

Bra jobbat med gardiner och fönsterputsning säger vi till SA3DKA Håkan!

Och så kom en tröskel på plats in till schacket… 🙂

73´s

Posted in SK3GA.