Antennarbete 21/10

Antennarbete utfördes den 21/10 med hjälp av resursstarka kollegor.

Posted in SK3GA.