Ny bank och bankgiro

Klubben har nu övergett Nordea och postgirot. Numera är det bankgiro 655-5247 som gäller för betalningar till klubben.

Posted in SK3GA.