Uppföljning SK3BG’s framtisdskonferens

Det har nu gått ett tag sedan vi var på SK3BG’s Framtidskonferens och det har nu kommit ut följande frågeställning på deras hemsida.


Frågor till klubbarna.

SA3BPE svarar nedan i kursiv text: 

Idén – behövdes konferensen ?

-JA! Det behövs ett ständigt pågående arbete för framtiden. Vi behöver hela tiden utvecklas och lära av varandra. Detta är av yttersta vikt i ideella verksamheter där man ofta inte kan ta in konsulter för affärsutveckling. 

Indelningen i 3 grupper – var ämnena rätt valda ?

-Ja, det finns säkert fler viktiga produktgrupper att dryfta om. De tre som SK3BG valde speglar deras verksamhet. Man får analysera och sondera vad det finns för specifika intressen på den lokala nivån och utveckla verksamheten efter detta. 

Vilka slutsatser har ni dragit ?

Klubb och medlemsvård.

-Vi behöver bli mer aktiva med klubbverksamheten i SK3GA. Det är dock viktigt att den sociala biten finns kvar i föreningarna. Viktigt att hitta en balans så man inte tröttar ut medlemmar med bara föredrag och massa jippon.   

– Samband.

-En viktig produkt i amatörradion som hobby. Vi bistår SK3BG med de resurser vi kan. 

– Utbildning.

-Vi hänvisar alltid nya intressenter till SK3BG och deras fina utbildningsverksamhet. SM3ESX & SM3FJF gör ett fantastiskt fint jobb här. Föredömligt! 


Mer om SK3BG och Framtidskonferensen finns här: http://wp.sk3bg.se/framtidskonferens-sk3bg-2025/

Det ska bli riktigt spännande att få ta del av utvärderingen som kommer efter detta!

73 de SA3BPE

Posted in Amatörradio.