Omkoppling/Routerbyte på KTH

Omkoppling/Routerbyte på KTH. Det kommer bytas ut en router på KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) för vår AMPR-anslutning. Arbetet startas upp någon gång efter trettonhelgen och pågår några timmar.

Vi kommer iom detta få Internetförbindelse direkt via SUNET och inte som idag där vi först går in KTH´s nät för att sedan få Internet via SUNET.

73´s

Posted in AMPRnet.