MSB + SSA = Sant?

I måndags var ett helt gäng frivilligorganisationer på möte hos MSB – Myndigheten för Samhällsskydd & Beredskap. SSA var en av de ideella aktörerna som var representerad.

”Måndag den 9 mars samlades ett trettiotal ideella organisationer på MSB för ett samtal om hur civilsamhället och MSB tillsammans kan arbeta för att stärka krisberedskapen och landets civila försvar. Mötet är starten på ett långsiktigt arbete att hitta goda former för samarbete med fler ideella organisationer.”

Läs mer här: https://www.msb.se/sv/aktuellt/nyheter/2020/mars/uppstart-for-samarbete-med-ideella-organisationer/ 

Posted in Amatörradio, Samhällsnytta.