Brygga mellan DMR och Echolink

Det finns nu en brygga mellan DMR och Echolink uppsatt för test & utvärdering. Det är SM0TSC Johan som har satt upp detta för oss. Tack Johan!

Just nu hittar du bryggan på Echolink som SM0TSC-L och på DMR är det TG2401 som gäller.

Repeatergruppen i SK3GA föreslår att vi sätter upp en liknande brygga mot TG240325 på DMR. Vi söker i första hand sponsring på hårdvara innan vi belastar klubbkassan med detta projekt. Vi behöver i hårdvaruväg en Raspberry Pi4 med 4GB ram och en AMBE3000 USB-sticka. Budget för projektet är 2500:-. Vill du vara med och sponsra? Hör isf av dig till SA3BPE, https://sa3bpe.se/kontakt/

Bakgrunden för detta projekt var en diskus som uppstod på SK3BG’s digitala träff i tisdags där undertecknad direkt kontrollerade möjligheterna med sys-admin för BM2401. Det har sedan under veckan gjorts lite djupare research och det är nu så långt framme att vi har ett system i provdrift. OBS, den kopplade talgruppen på DMR kan komma att ändras under testfasen.

Posted in Amatörradio, DMR, Repeater.