Moderna digitala modulationstekniker – en intuitiv demonstration

Moderna digitala modulationstekniker – en intuitiv demonstration, ja så lyder titel på ett examensarbete vid Malmö Högskola VT2011 (låt dig inte avskräckas av att exjobbet är från 2011):

Examen: Högskoleingenjörsexamen 180 hp
Huvudämne: Datateknik med inriktning mot telekommunikation.

”Resumé
EN BILD SÄGER MER ÄN TUSEN ORD…
Idag finns det gott om studier som behandlar området digital kommunikation. Det är ett omfattande ämne och det har forskats mycket inom det. Det finns massvis med litteratur och vetenskapliga artiklar som beskriver olika digitala kommunikationstekniker. Studeras dessa inses det ganska fort att de håller en hög och komplex nivå. Då frågade vi oss själva: ”Hur många är det som egentligen intuitivt förstår det som beskrivs?” och ”Varför använder sig inte författarna av fler bilder vid förklaringar?”. Därför beslöt vi oss att skriva en rapport med syftet att intuitivt demonstrera moderna digitala modulationstekniker. Rapporten beskriver hur överföringen av information från sändare till mottagare sker med hjälp av illustrativa förklaringar och bilder som ska underlätta förståelsen för den komplexa processen. Resultatet presenteras i form av blockscheman med beskrivningar där överföringen av ASK-, PSK-, QAM- och OFDM- signaler visas steg för steg. På så vis kan även de som inte kan tillräckligt avancerad matematik bilda sig en bättre uppfattning om hur digitala modulationstekniker fungerar. Slutligen diskuteras effektiviteten av de olika modulationsteknikerna.”

Källa: Examensarbetet som finns bifogat.

Examensarbetet är utfört av Simon Davani & Malda Said med handledning av Ivan Kruzela. Examinator: Bengt J. Nilsson.

Tack till SM3FT Lars som hittade detta fina arbete om digitala modulationstekniker. Trevlig läsning!

Original/PDF hittar du här: http://muep.mau.se/handle/2043/12412

Funkar inte länken ovan? Då kan du ladda ner PDF här.

73’s

Posted in SK3GA.