SSA: Höstmöte D3 2020

Nu ligger inbjudan till SSA D3 höstmöte ute på SSA’s D3-sida.

Plats: FRO lokalen i Sollefteå. Till vilken det skyltas och lotsas in via repeater på R2.
När: lördag 3’e oktober 10 – 14:30 ungefär.
Vilka: Klubbar och medlemmar i distrikt 3.

Av tradition har vi i distrikt 3 haft både vår och höstmöte. I SSAs stadgar är det sagt ett distriktsmöte per år. För oss i 3’dje distriktet som skall välja DL och valberedning på våren, blir ju detta vårt ”riktiga” distriktsmöte.

Men traditionen med ett höstmöte tycker jag som nybliven DL är trevlig och tycker gott att vi kan fortsätta med det. Dock så kan vi ju då släppa lite på formaliteten och se det mer som en trevlig tradition. En möjlighet att träffas och utbyta tankar och planer mellan klubbarna och medlemmarna i distriktet.”

Se mer här; https://www.ssa.se/distrikt3/inbjudan-till-distrikt-3-hostmote-i-solleftea/

Eller ladda ner inbjudan i PDF här:

Posted in Amatörradio, FRO, Information, SSA.