Information om träffar på SK3GA

Vi har idag 23/11-2020 tagit ett beslut om att fortsatt enbart träffas digitalt på Jitsi. Beslutet gäller året ut, dvs till 31/12-2020.

Detta innebär att Lussefika och Mellandagsmeeting enbart kommer att ske digitalt.

Vi ber om att få återkomma om hur läget ser ut i januari. Vi följer noga utvecklingen och grundar våra beslut på den statistik som Region Gävleborg ger oss samt de rekommendationer, restriktioner och råd som Länsstyrelsen Gävleborg och Folkhälsomyndigheten ger.

Länsstyrelsen Gävleborg om Covid19: https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/samhalle/krisberedskap/covid-19—coronavirus.html

Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/637a2276a5cf4928806fab923c089ee8/beslut-lokala-allmanna-rad-gavleborg.pdf

För den observante så gäller restriktionerna till och med 13/12-2020. Styrelsen i SK3GA har dock valt att ta höjd och beslutar därför om att inga träffar sker i klubblokalen till och med 31/12-2020.

73 de Styrelsen i SK3GA

Posted in Information, Nyheter, Samhällsnytta.