Nytt från/om ARDC

Nytt om/från ARDC: Rapport från videomöte 2020-10-10

Två omvälvande händelser inträffade under 2019 som har påverkat ARDC i grunden.

Den första händelsen, att  ARDC för ett drygt år sedan sålde en fjärdedel av sitt A-nät 44.0.0.0/8 till Amazon för ett stort belopp, har tidigare berättats om i detta forum (länk till https://www.amprnet.se/index.php/57-amprnet/nyheter/325-delar-av-amprnets-ip-adresser-salda ). Det är nu känt att det stora beloppet var 109 MUSD.  Detta förändrar successivt ARDC från att i huvudsak vara en ideell förening, förvaltare av adressrymden och försvarare av dess existens till att bli en stiftelse med ett kapital vars avkastning kommer att göras tillgängligt för att ansöka om anslag från för forskning, utveckling, drift, utbilding, mm, inom ARDCs intresseområde.

Den andra händelsen  är att huvudpersonen i ARDCs ledning, Brian Kantor WB6CYT plötsligt och oväntat avled i november 2019. Eftersom Brian skötte i stort sett hela verksamheten och ingen förvarning gavs, ledde detta till en period av intern utredning och utveckling som nu tycks vara över.”

Läs mer om detta på AMPRnet.se; https://amprnet.se/index.php/57-amprnet/nyheter/383-nytt-om-fran-ardc

Posted in Amatörradio, AMPRnet, Information, Samhällsnytta.