HF

”Kortvåg, (HF, High Frequency) är radiofrekvenser mellan 3 MHz och 30 MHz, d.v.s. våglängder mellan 100 m och 10 m. På svenska används HF (högfrekvens) ibland felaktigt i en annan betydelse – en radiosignal som den mottages i antennen oavsett frekvensband.

Kortvågssändningar reflekteras av jonosfären och radiovågorna kan studsa mellan jonosfären och marken, vilket leder till hörbarhet över mycket stora avstånd under goda förhållanden. Hörbarheten varierar dock starkt med förhållandena i jonosfären, till exempel med solens aktivitet, årstid och tid på dygnet.

Markvågor, de vågor som rör sig parallellt med jordytan, dämpas relativt snabbt. Utanför räckvidden för markvågen uppstår en död zon fram till den punkt där mottagaren nås av eventuella reflekterade vågor (sk. rymdvåg), beroende på atmosfärens dämpande samt reflekterande egenskaper för stunden vid den aktuella våglängden. Om förhållanden är gynnsamma kan mottagaren nås av vågor som studsat flera gånger mellan markyta och jonosfär; under speciellt gynnsamma förhållanden jorden runt. Under sådana omständigheter kan en avlägsen station höras via rymdvåg som färdats både den korta vägen och den långa vägen runt jorden samtidigt, vilket skapar ett tydligt eko för lyssnaren när båda signalerna (som färdats olika långt) tas emot i mottagaren.

För amatörradiotrafik (icke-kommersiell trafik för licensierade privatpersoner) används på kortvåg åtta olika frekvensband. Eftersom kortvågsändare kan höras över hela världen styrs frekvenstilldelningen internationellt av International Telecommunication Union (ITU) och dess medlemsstater. Denna spridning av tillgängliga band över hela kortvågen möjliggör experimenterande och utforskande av de olika bandens skiftande radioegenskaper. På samtliga dessa band (utom 10-metersbandet) är bandbredden av utrymmesskäl begränsad till 3 kHz (på 30 meter endast radiotelegrafi med morsealfabetet, och motsvarande smalbandig datatrafik), vilket normalt utesluter trafiksätt såsom smalbandig FM och AM på dessa band. SSB (Single Side Band – enkelt sidband) används enligt konvention normalt på det lägre sidbandet (LSB) för våglängder längre än 30 meter, och på det övre sidbandet (USB) för våglängder kortare än 30 meter.”

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Kortv%C3%A5g