SHF – Mikrovågor

”Mikrovågor (även känt som SHF inom amatörradiokretsar) är ett trivialnamn för elektromagnetisk strålning inom de högre radiofrekvensbanden, d.v.s. kortare våglängd jämfört med ”vanliga” radiovågor (men längre våglängd jämfört med ljus och infraröd strålning). Någon exakt definition finns inte, men i allmänhet brukar man avse frekvenser från 300–500 MHz och uppåt mot en obestämd genom tiderna varierande övre gräns. Mikrovågorna indelas traditionellt i ett antal mikrovågsband, som har sitt ursprung från tidig radarteknik. Ett exempel visas här nedan. Vilket numeriskt värde man ska tilldela de olika bandgränserna råder det delade meningar om.

Band GHz
P <0,5
L 0,5–2,0
S 2,0–4,0
C 4,0–8,2
X 8,2–12,4
Ku 12,4–18,0
K 18,0–26,5
Ka 26,5–40,0
Q 40–60
V 50-75
E 60-90
W 75-110
F 90-140
D 110-170
G 140-220
H 220-325

Det finns ytterligare bokstavsband, som inte är representerade i vidstående tabell, till exempel A, G, J. Vid seriöst arbete bör man hålla sig till frekvens i klartext som bandbeteckning, särskilt som våglängden varierar beroende på utbredningsmediets art och dettas av temperatur, fuktighet, tryck med mera beroende egenskaper.

I främst radarkretsar har man konservativt hållit sig kvar vid dessa förvirrande beteckningar, som ej sällan åstadkommer missförstånd. Inom andra mikrovågdiscipliner, till exempel radiolänkteknik, försöker man göra sig fri från detta nu föråldrade beteckningssätt. Inom Internationella Teleunionen (ITU) har man med växlande framgång försökt bli av med det som i USA skämtsamt benämns alfabetsoppa.

Exempel på användningsområden för SHF – Mikrovågor;

 • Bluetooth (ersättning för kablar vid korthållkommunikation)
 • Flygtrafikledning
 • Identifiering av fordon och gods
 • Jordresurssatelliter
 • Kollisionsvarnare
 • Meteorologi
 • Mikrovågsugn
 • Microwave Landing System (MLS) – förarlös landning av flygplan
 • Mobiltelefoni
 • Mätteknik inkl telemetri
 • Plastsvetsning
 • Positionsbestämning (GLONASS, GPS), PAR
 • Radarnavigering
 • Radioastronomi, SETI
 • Radiolänkar för mångkanalsförbindelser för telefon,televisionsdistribution, data
 • Rörelsedetektor
 • Trådlösa telefoner (DECT)”

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Mikrov%C3%A5gor