UHF

UHF, Ultra High Frequency (ultrahög frekvens), radiovågor med frekvenser mellan 300 MHz och 3 GHz det vill säga våglängder mellan 1 m och 1 dm. Sammanfaller delvis med mikrovågsbandet. En betydande del av UHF-bandet används till television och mobiltelefoni.

Oss radioamatörer hittar man på frekvenserna mellan 432 – 438 MHz.

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Ultra_High_Frequency