Samhällsnytta

Amatörradio och samhällsnytta

Amatörradiohobbyn föranleder en omfattande föreningsaktivitet. Viss del av verksamheten är resurskrävande (master, goda radiolägen, avancerad och ofta egenkonstruerad utrustning osv), fordrar goda kontakter med myndigheter och andra tillskyndare och amatörradion verkar på så sätt i hög grad kunskaps-, traditions- och kulturbärande vid sidan av den sociala funktionen hos en hobby med utövare i alla åldrar och ständiga kontakter över generationsgränserna.

Direkt nytta för en bredare allmänhet gör radioamatörerna via de radiosamband medlemmarna medverkar i. Vi radioamatörer sysslar inte bara med tekniska experiment, vi gör även nytta med vår kompetens och med våra resurser. Exempel på nytta som vi gör är att sätta upp lämplig/lämpliga kommunikationslösningar för t ex rallytävlingar, båttävlingar, orienteringstävlingar m.m. Vi bistår helt enkelt med kommunikationslösningar när man inte kan eller får förlita sig på mobilnät och internet – allt för att kommunikationen ska fungera utan att yttre faktorer ska kunna avgöra funktion/driftsäkerhet på respektive kommunikationslösning som vi bistår med.

Myndigheterna ser värde i den kompetensutveckling och avancerade tekniska skolning hobbyn innebär vid sidan av den beredskapsreserv radioamatörerna utgör i signaltrupper, Frivilliga radioorganisationen (FRO), civilförsvaret, i av dem organiserade Frivilliga resursgruppen (FRG) i kommuner och landsting med mera.

Radioamatörer tränar ständigt och helt frivilligt denna beredskap och håller på samma gång utrustningen i trim för omedelbar beredskap för sambandsuppgifter som är helt oberoende av funktion hos elnät, internet, telenät och annan infrastruktur. Till förfogande står valfria amatörband med allt från lokal täckning till interkontinentala förbindelser och från enklaste utrustning för utväxling av skriftliga meddelanden via telegrafi, till maskinradio för snabb överföring av valfri digital information.

Hudiksvalls Sändaramatörer kan bidra

Hudiksvalls Sändaramatörer – SK3GA är beredd att bistå samhället vid eventuell kris eller katastrof med vår utrustning och den kompetens som finns i föreningen. Vi har idag en färdig kommunikationsplattform för såväl lokal, regional och interkontinental förbindelse av såväl analoga som digitala radiosystem. Vårt huvudsakliga operativa område är Hudiksvalls Kommun med kranskommunerna Bollnäs, Ljusdal, Nordanstig och Söderhamn som yttre gräns. Vi samverkar med Föreningen Sveriges Sändaramatörer på nationell nivå och lokalt grannkommunernas amatörradioföreningar där sådana finns.

Förutom kompetenta kommunikationstekniker kan Hudiksvalls Sändaramatörer erbjuda en hel del tekniska resurser som snabbt kan göra nytta i krissituationer – som alternativ till de kommersiella operatörernas, om dessa faller ifrån.

På infrastruktursidan kan det handla om access till radiomaster, redundanta kommunikationslänkar, kommunikationsutrustning och innovativa kraftförsörjningslösningar.

Tjänster som står redo att användas omedelbart är kortvågsradio och system för e-post (med eller utan Internet-förbindelse). Ett exempel på taltjänst är de repeaters för 2m- och 70cm-banden som föreningen äger med stor geografisk spridning. Dessa möjliggör kommunikation mellan små handhållna radioapparater över stora områden/långa avstånd. På kortvåg, 3.5 till 30 MHz, kan man kommunicera över hela världen i ett hopp.