Radiosamband

Vi radioamatörer sysslar inte bara med tekniska experiment, vi gör även nytta med vår kompetens och med våra resurser. Exempel på nytta som vi gör är att sätta upp lämplig/lämpliga kommunikationslösningar för t ex rallytävlingar, båttävlingar, orienteringstävlingar m.m. Vi bistår helt enkelt med kommunikationslösningar när man inte kan eller får förlita sig på mobilnät och internet – allt för att kommunikationen ska fungera utan att yttre faktorer ska kunna avgöra funktion/driftsäkerhet på respektive kommunikationslösning som vi bistår med.

radiosamband-blueVanligt förekommande symbol för radiosamband.

Vi har idag resurser för att kommunicera/sätta upp radiosamband inom Hudiksvalls Kommun, Gävleborgs län, riket som helhet och globalt. Dvs vi besitter resurser som få kan mäta sig med.

Vi samarbetar idag med Sundsvalls Radioamatörer som är i framkant i Sverige på sambandservice. Det tycker vi är tryggt att få ha en sådan kompetent och resursstark förening i ryggen. Mer info om dessa finner du på www.sk3bg.se .

Självklart är vi öppna för alla former av samarbeten då detta gynnar den samhällsnytta vi kan göra vid eventuell kris eller katastrof.

Behöver du hjälp med att ordna kommunikationslösning till ditt arrangemang? Tveka då inte att kontakta oss i Hudiksvalls Sändareamatörer så hjälper vi gärna till. Lämpligaste sätt att kontakta oss på är per e-post till info@sk3ga.se


 

Radiosamband XYZ

radiosamband

Vilka är Radiosamband XYZ?

 ”Vi som erbjuder tjänsten Radiosamband är personer med stort radiointresse, oftast certifierade radioamatörer och alltid med egna tekniska resurser för närkommunikation såväl mobilt som bärbart och stationärt.

Sambandsverksamhet organiseras i amatörradioklubbar som ofta tillhör riksorganisationen Sveriges Sändareamatörer (SSA) samt i lokala avdelningar tillhörande Frivilliga Radioorganisationen (FRO).

Denna webbplats har ingen organisatorisk tillhörighet nationellt. Här har istället de lokala radioklubbarna och FRO-avdelningarna valt att deltaga fritt av eget lokalt intresse för att skapa en större kontaktyta dels internt mellan varandra men framför allt utåt mot omvärlden och de tilltänkta uppdragsgivarna.”

Kika in på hemsidan; http://radiosambandxyz.se/ för att läsa mer om Radiosamband XYZ.