Radiosamband

Radiosamband XYZ

radiosamband

Vilka är Radiosamband XYZ?

 ”Vi som erbjuder tjänsten Radiosamband är personer med stort radiointresse, oftast certifierade radioamatörer och alltid med egna tekniska resurser för närkommunikation såväl mobilt som bärbart och stationärt.

Sambandsverksamhet organiseras i amatörradioklubbar som ofta tillhör riksorganisationen Sveriges Sändareamatörer (SSA) samt i lokala avdelningar tillhörande Frivilliga Radioorganisationen (FRO).

Denna webbplats har ingen organisatorisk tillhörighet nationellt. Här har istället de lokala radioklubbarna och FRO-avdelningarna valt att deltaga fritt av eget lokalt intresse för att skapa en större kontaktyta dels internt mellan varandra men framför allt utåt mot omvärlden och de tilltänkta uppdragsgivarna.”

Kika in på hemsidan; http://radiosambandxyz.se/ för att läsa mer om Radiosamband XYZ.