SSA

SK3GA – Hudiksvalls Sändareamatörer är medlem i SSA – Föreningen Sveriges Sändareamatörer. För info om fler klubbar och föreningar i tredje distriktet klicka HÄR. Klicka här för senaste nytt från distrikt 3 på SSAs hemsida.


Mer om SSA från http://www.ssa.se/ssa/om-ssa/:

”SSA är en ideell förening för både sändaramatörer och lyssnaramatörer med cirka 5000 medlemmar.

Förutom service till medlemmarna sköter vi kontakterna med Post- och telestyrelsen och IARU – the International Amateur Radio Union.

Vi som gör det är ideellt arbetande funktionärer och specialister och två kanslier(Stockholm/Sollentuna och Karlsborg) med anställd personal.

Tidningen QTC Vår tidning kommer ut varje månad med artiklar och reportage om amatörradio och annonser om radioutrustning.

HamShop heter vår butik där du kan köpa speciallitteratur, läroböcker och kartor speciellt för sändaramatörer.

Bulletinverksamhet Varje vecka sänds en bulletin via kortvåg och repeatrar med tips om aktuella händelser, möten och tips om aktuella DX-expeditioner.

Diplom SSA delar ut diplom för kontakter med svenska stationer.

Tävlingar SSA anordnar så kallade contests som är tävlingar där det gäller att kontakta så många motstationer som möjligt under viss tid och delar också ut diplom till vinnarna.

När du reser utomlands Med din svenska amatörradiolicens kan du använda din radioutrustning i de flesta länder. SSA hjälper dig med nödvändiga papper.

Hjälp med avstörning SSA ger råd och erbjuder olika filter om du får problem med att din amatörradiosändare orsakar störningar på radio, TV eller telefon.

Möten med lokala radioklubbar SSA arbetar genom lokala klubbar som ordnar möten med diskussioner och föredrag. De har ofta en klubbstation som medlemmarna kan utnyttja.

QSL-hantering Radioamatörer brukar sända QSL-kort som bekräftelse på en förbindelse. SSA åtar sig att både sända ut och ta emot QSL-kort till en låg kostnad viaQSL-byrån.

SSA:s kansli”