Tips: Repeaterdatabas

Såg i Facebookgruppen för SWEDMR om en ny repeaterdatabas som IZ8WNH Andrea håller på att bygga upp. Fyller alla i sina repeatrar här så kommer detta utmynna i att det i framtiden kommer bli lättare att söka efter repeaters och sortera landsvis när man ska bygga en kodplugg för t ex en DMR-terminal. Självklart kan […]

ITU 150 år

ITU –  International Telecommunication Union bildades 1865 . En film om dess historia finns nu på Youtube.

Nytt från/om ARDC

”Nytt om/från ARDC: Rapport från videomöte 2020-10-10 Två omvälvande händelser inträffade under 2019 som har påverkat ARDC i grunden. Den första händelsen, att  ARDC för ett drygt år sedan sålde en fjärdedel av sitt A-nät 44.0.0.0/8 till Amazon för ett stort belopp, har tidigare berättats om i detta forum (länk till https://www.amprnet.se/index.php/57-amprnet/nyheter/325-delar-av-amprnets-ip-adresser-salda ). Det är nu känt […]

Dags för medlemsavgift för 2021

Enligt stadgarna ska medlemsavgift för nästkommande år vara erlagda innan föregående års utgång, dvs 31/12. Medlemsavgiften är för närvarande 75 kronor om du är 25 år eller yngre, är du äldre är den 200:- Klubbens bankgiro är 655-5247. Märk inbetalning med namn eller signal. Övriga frågor/kontakt: info@sk3ga.se

SSA: Höstmöte D3 2020

Nu ligger inbjudan till SSA D3 höstmöte ute på SSA’s D3-sida. ”Plats: FRO lokalen i Sollefteå. Till vilken det skyltas och lotsas in via repeater på R2.När: lördag 3’e oktober 10 – 14:30 ungefär.Vilka: Klubbar och medlemmar i distrikt 3. Av tradition har vi i distrikt 3 haft både vår och höstmöte. I SSAs stadgar är det sagt […]

Winlink: Ny kursdel ute

Nu är en ny kursdel ute för Winlink. Det är Dan Marler K7REX, John Totzke W0JWT, Barry Porter KB1PA & Larry Widener, KA0YJE som satt ihop detta. Detta är sjunde delen av tolv, du hittar de andra delarna i bifogad PDF. Lycka till!