Loggar – SK3GA

Här hittar du ett urval av loggar från diverse contest som körts från SK3GA – Hudiksvalls Sändareamatörer.

SK3GA loggar i tre program/system beroende på situation:

  • SSA MT loggar vi i Log4U
  • ”Vardagsloggar” gör vi på hrdlog.net
  • Större contests loggar vi i N1MM Logger

 

 

Logg – SSA MT CW Februari 2015


Logg – SSA MT SSB Februari 2015


 

Logg – SSA MT SSB Januari 2015


 

Logg – SSA MT CW Januari 2015