NAC 28

Testregler för 10 meter NAC 28 (NRAU aktivitetstest)

Ändamål:

NAC 28 – 10 meter aktivitetstesten är en avslappad och ledig test, vars ändamål
är att roa och skapa mer aktivitet på hela 28-29 MHz bandet.

Tider:

Den första torsdagen var månad.
* CW: 19:00 – 20.00
* SSB: 20:00 – 21.00
* FM: 21:00 – 22.00
* MGM/Digital: 22:00 – 23:00

Testtider är lokal tid, sommer som vinter samma tidspunkter.
OBS: INTE UTC! Samma tider i hela Norden lika som på VHF/UHF/SHF.

Observera att tider i loggarna skall anges i UTC
Klasser och rekommenderade frekvenser:

* A = CW/Telegrafi: 28,040 +/- 30 kHz
* B = SSB/Telefoni: 28,500 +/- 50 kHz
* C = FM/Telefoni: 29,600 +/-80 kHz
* D = MGM/Digital: Enligt bandplanen.
(Alla Maskin-Genererade Modulationssätt, t ex RTTY, Amtor, Pactor,
PSK31, JT65, FSK441)
* E = Summan av 1, 2, 3 eller 4 klasser: B, A+B, A+C, A+B+C, A+B+C+D, osv.
Var klass är en test för sig. Samma station kan köras igen, varje timme.
Stationer som sänder in loggar måste vara på samma plats under hela testen.
IARU Reg.1 Bandplan ska följas.

Testmeddelande:

RS/T, samt lokator. (539-JO65MJ eller 57-JO89WM)

Poäng:

1 poäng per påbörjad kilometer, samt 500 bonuspoäng per ny lokatorruta
(JO44-JO59 osv.)
Diplom:
Diplom delas ut till årets 3 främsta i var klass.
De 9 bästa testerna räknas till årsresultatet.
Loggar:
Alla loggar skall innehålla; eget call och lokator, datum.
För var QSO skall; tid, call, sänd och mottagen RS/T, mode, lokator
och begärd poäng anges. Resultat publiceras i QTC. Loggen ska vara
testledaren tillhanda senast onsdagen efter testen.
Loggar sänds till:
SM4HFI, Jan Wedin
Nämndemansv 21
791 61 Falun
Epost: nac28@ssa.se
Loggen kan även laddas upp online via resultatroboten på www.ssa.se
under menyn ”Tester” på VUSHF-sektionens sida (Sänd in log till vänster i menyn).

Mer info fås här; http://ssa.se/contest/