SSA HF Contest Cup

SSA - HF Contest Cup

Regler för SSA HF CONTEST CUP 2015

”1. SYFTE
Syftet med SSA HF CONTEST CUP är att uppmuntra svenska radioamatörers deltagande i internationella och nationella kortvågstester. Arrangör för tävlingen är Sveriges Sändareamatörer, SSA.

2. TÄVLINGSPERIOD
SSA HF Contest Cup pågår under hela kalenderåret 2015: 2015-01-01 0000 UTC till och med 2015-12-31 2359 UTC.

3. DELTAGARE
I SSA HF Contest Cup kan den delta, som innehar en svensk anropssignal. Testresultatet summeras till den signal som angetts som OPERATOR i loggen.

Exempel:
SM5AJV deltar i ett antal tester under följande call: SE5E, SK3W, KH6/SE5E, SM5AJV/M, KL7A. Samtliga testresultat summeras till SM5AJV
som angivits som OPERATOR i loggarna.”

Källa & info om denna contest; http://ssa.se/hfcup/