WPX SSB M/M

sk0yt

WPX SSB M/M – 2015

Efter 2 år av succé, med återigen ett nytt svenskt rekord avbockat på checklistan, bjuder SSAs ungdomssektion åter in till en upplevelse utan dess like. Vi erbjuder ungdomar från hela Sverige att delta i ett M/M-team, med endast ungdomar, i WPX SSB 2015 ALL Band HP.
Även detta år ställer SK3W sin station, i Österfärnebo, till vårt förfogande. Teamet kommer att bo gratis på anläggningen där det finns möjlighet till att köra radio dygnet runt. Vi kommer även att äta på stationen, SSAs ungdomssektion står för maten. Resor t/r får deltagarna själva bekosta. Tävlingen börjar lördagen den 28 mars, klockan 00:00, och slutar söndagen den 29 mars, klockan 23:59. Från och med torsdagen den 26 mars till och med måndagen den 30 mars är stationen öppen.Nycertifierad eller van operatör spelar ingen roll, alla intresserade är välkomna att anmäla sig. Tag tillfället i akt och lär dig mer om eller fördjupa dina kunskaper inom bl.a. vågutbredning, contesting, stationsuppbyggnad, operatörsteknik och antenner av olika slag, m.m. Även detta år siktar vi på ett multinationellt team och kommer därmed även att bjuda in ungdomar från andra länder, dock kommer vi sätta gränsen till 10 ungdomar. I och med det blir detta ett gyllene tillfälle att öva upp sina språkkunskaper samt att knyta nya kontakter såväl nationellt som internationellt.För mer information/anmälan vänligen kontakta SSAs vice ungdomskoordinator Mattias. Hoppas vi ses i mars!73 de SSAs vice ungdomskoordinator
Mattias Nurmi, SA0AZT mattias.nurmi@hotmail.com, 070-753 05 80
Källa: http://sk0yt.blogspot.se/2015/01/inbjudan-till-wpx-ssb-mm-2015.html