ADS-B – Flightradar24

Flightradar24-1

ADS-B – Flightradar24

”Flightradar24.com (tidigare Flygradar.nu) är en webbplats grundad 2007 av Svenska Resenätverket AB som använder flygplans ADS-B-signaler för att ta emot information om position, höjd, hastighet m.m. och sedan placerar flygplanen på en karta.

För att kunna se flygplan på Flightradar24 krävs det att planet har en transponder kallad ADS-B. ADS-B finns på ungefär 60% av dagens trafikflygplan vilket även innebär att Flightradar24 inte visar samtliga flygplan i luften. Vanligast är det att större trafikflygplan har ADS-B medan mycket få propeller- och militärflygplan har den. Flightradar24 har ett nätverk på ungefär 4000 mottagare idag.

2007 grundades Flygradar.nu av Svenska Resenätverket AB. Täckningen var till en början väldigt begränsad och var enbart tillgänglig för norra Europa. 2009 utvecklade man det nätverk som används idag vilket gjorde det möjligt för ADS-B-innehavare över hela världen att ansluta till nätverket.

Flightradar24 kom i månadsskiftet juli-augusti 2010 som en iOS-applikation.

Automatic dependent surveillance-broadcast (även känd som ADS-B) är en nyare typ av transponderteknik för flygplan. Den går ut på att flygplanet själv skickar ut alla signaler med hjälp av en GPS och datalänk istället för att flygtrafikledningen ska lokalisera var flygplanen befinner sig.

Signalen kan sedan tas emot av antingen markstationer eller av andra luftfartyg som är utrustade med en likadan transponder. Om luftfartyget är utrustat med en sk CDTI (Cockpit Display of Traffic Information) kan den omgivande trafiken presenteras där tillsammans med den egna positionen. På detta sätt erhåller piloten en betydligt bättre omvärldsuppfattning än vad som är fallet idag. En markstation på flygplatsen vidarebefordrar informationen till flygtrafikledningen och andra intressenter. Denna är även kopplad till ett nätverk som möjliggör att informationen kan ”tappas” i princip var som helst.

Flightradar24 använder sig av de två mest populära ADS-B-mottagarna på marknaden nämligen SBS-1 från Kinetic Avonics och AirNav från AirNav-systems.

Flightradar24 fick stor internationell uppmärksamhet i och med vulkanen Eyjafjallajökulls utbrott i april 2010 då många stora internationella nyhetsmedier använde sidan för att beskriva det aktuella läget i luftrummet över Europa. I och med vulkanutbrottet blev även besökartillströmningen till sidan extremt hög. Mycket högre än vad servrarna var dimensionerade för vilket gjorde att sidan stundtals låg nere helt.”

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Flightradar24.com

Mottagaren tar även emot ModeS.


 

flightradar24

Så här ser utrustningen ut


SK3GA’s mottagare har ett alias/användarnamn som heter; F-ESNH1. Det är mottagarens identitet i nätet.

Lokalt på klubben kan man komma åt lite fiffiga funktioner, bl a en lokal radar-funktion och information om mottagaren, logg för skickade data m.m.

Exempel: http://goo.gl/Cna6Kc & http://goo.gl/PLA5dx

Det går även att få ut statistiken snyggt och prydligt när man loggat in på SK3GA’s premiumkonto som vi har till tjänsten i.o.m vi bistår med att hoasta mottagaren. Exempel: http://goo.gl/SrZ6sk 

Användaruppgifter och IP-nummer finns på klubben. Är du osäker på funktion eller vill ha hjälp med att komma igång? Hör isf av dig till Sys.Op – SA3BPE.

OBS! Det är enbart tillåtet att använda inloggningen från klubblokalen då vi endast har ett konto för denna tjänst.


Så här sitter antennen monterad 

Antennen sitter på det orange glasfiberröret.

20150125_121937

GPS-mottagaren sitter på vårt antennväxelskåp.

20150125_121957 (1)

Mottagaren ser ut så här

20150125_130708