DCS010

dSTAR_LOGO

Vad är DCS010?

DCS010 är den svenska reflektorn för D-Star där alla ”talgrupper” finns som är riktade mot svenska D-Staranavändare. Mer om DCS010 hittar du i Tekniksnack.pdf som finns på tekniksnack.se.

För livefeed (där du kan se trafiken i realtid) se; http://dcs010.xreflector.net/index.php