Echolink

Echolink

Kortfattat om vad Echolink är:

”EchoLink® software allows licensed Amateur Radio stations to communicate with one another over the Internet, using streaming-audio technology.  The program allows worldwide connections to be made between stations, or from computer to station, greatly enhancing Amateur Radio’s communications capabilities.  There are more than 200,000 validated users worldwide — in 151 of the world’s 193 nations — with about 6,000 online at any given time.”

Källa: http://www.echolink.org/ 

SK3GA-L – TG7 / TG24033 & DCS010F

SK3GA är QRV med en brygga mellan Echolink, D-Star och DMR. Denna brygga heter SK3GA-L med nod-id 721188. Bryggan körs på BrandMeister masterserver 2401. På klientsidan körs en AMBEserver på en Raspberry Pi4. Själva AMBE-transcoderingen sker i en AMBE3000 USB-sticka tillsammans med AMBE-servern. AMBE-servern är dessutom ansluten till AMPRnet med fast IP. 

Vill du komma åt bryggan från DMR kör du via TG7 över SK3RHU UHF &/eller VHF. Vill du köra över bryggan från annan BrandMeisteransluten repeater eller hotspot kör du med TG24033. För både TG7 och TG24033 gäller group call. 

TG7/TG24033 heter på BrandMeister SK3RHU Cluster.

SK3GA-L är hoplänkad med D-Star DCS010F på XLX010-servern.

Om man inte har ett DMR/CCS7-id då man sänder från Echolink så kommer den utgående signalen på DMR eller D-Star vara SK3GA.

Väl mött! 

Cred: SM0TSC och BrandMeisterutvecklarna