Latest Past Evenemang

Årsmöte 2021

Härmed kallas du som medlem till årsmöte för föreningen Hudiksvalls Sändareamatörer.   Dagordning vid Hudiksvalls Sändareamatörers årsmöte 2021 1. Årsmötets öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt fungera som rösträknare under mötet 5. Frågan om årsmötet är stadgeenligt […]

Mellandagsmeeting 2020

SK3GA - Hudiksvalls Sändareamatörer Kapellgatan 3, Hudiksvall

Boka detta datum för mellandagsmeeting på SK3GA. Vi håller koll och följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer om huruvida vi kan träffas fysiskt eller ej.  

Gratis

Öppet hus 21/12

Inget speciellt på programmet utan vi träffas online på Jitsi. Se startsidan på hemsidan för primär och sekundär server. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/ Väl mött!

SK3GA.se - Site built by sa3bpe.SE

rknare