Tips: Repeaterdatabas

Såg i Facebookgruppen för SWEDMR om en ny repeaterdatabas som IZ8WNH Andrea håller på att bygga upp. Fyller alla i sina repeatrar här så kommer detta utmynna i att det i framtiden kommer bli lättare att söka efter repeaters och sortera landsvis när man ska bygga en kodplugg för t ex en DMR-terminal. Självklart kan […]

Information om träffar på SK3GA

Vi har idag 23/11-2020 tagit ett beslut om att fortsatt enbart träffas digitalt på Jitsi. Beslutet gäller året ut, dvs till 31/12-2020. Detta innebär att Lussefika och Mellandagsmeeting enbart kommer att ske digitalt. Vi ber om att få återkomma om hur läget ser ut i januari. Vi följer noga utvecklingen och grundar våra beslut på […]

Viktig information!

Följande har skickats ut från Kommundirektör Bengt Friberg till alla föreningar i Hudiksvalls Kommun. ”Hej föreningsmänniskor! I Hudiksvalls kommun har vi en stor mängd fantastiska föreningar som engagerar många av våra invånare. Med anledning av det allvarliga läget skulle vi vilja be er om hjälp att sprida bifogad information i era nätverk. Tack på förhand! […]