AMSAT-SM

amsat-sm_huvudlogo

SK3GA – Hudiksvalls Sändareamatörer är medlem i AMSAT-SM.

Mer om AMSAT-SM:

”Amatörradio är en gammal och anrik hobby där människor från hela världen kommunicerar med varandra via radiokommunikation. Inom amatörradion finns många specialintressen. Ett av dessa är att kommunicera via satelliter som konstruerats av just radioamatörer eller i många fall universitet och högskolor.

AMSAT-SM är en liten ideell förening för alla som är intresserade av amatörradio och satelliter. Vi har en stolt historia med början 1982. AMSAT-SMs verksamhetsmål är att sprida information om vår hobby, aktivt stödja amatörsatellitprojekt och bevaka medlemmarnas intressen inom amatörsatellitområdet. Vi samarbetar med föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR).”

Mer om AMSAT-SM hittar du här: https://www.amsat.se/