Cloudlog

http://sk3ga.se/cloudlog/index.php/dashboard

Adressen ovan går till vår Cloudlog. Här loggar vi spontanQSO’n. Contest föredrar vi att logga i N1MM Logger.

Medlemmar får ansöka om egna inloggningsuppgifter till denna tjänst. Ansökan skickas till info@sk3ga.se

Cloudlog