Medlemmar

Medlemsförteckning av medlemmar i SK3GA – Hudiksvalls Sändareamatörer.

Medlemsavgiften är för närvarande 75 kronor om du är 25 år eller yngre, är du äldre är den 200:-

Klubbens bankgiro är 655-5247

Övriga frågor/kontakt: info@sk3ga.se


Som medlem kommer föreningen, för att kunna administrera föreningen samt söka olika bidrag, teckna försäkringar m.m., behandla följande personuppgifter om dig: namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Behandlingen kommer endast att ske utifrån föreningens syfte med medlemsregistret. Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens ordförande, kontaktuppgifter finns på sidan ”kontakta oss” på http://sk3ga.se.

Mer information om personuppgiftslagen (PUL) och kraven på behandling av personuppgifter finns här: https://lagen.nu/1998:204

Vi förmedlar under inga omständigheter dina uppgifter till tredje part!


Vänligen fyll i följande i följande formulär. Gäller både nya och gamla medlemmar. Du hjälper oss att hålla vårt medlemsregister "up to date" när du fyller och skickar in formuläret.

Medlemsuppgifter
* = obligatoriska fält

Följande har erlagt medlemsavgift för 2018:

 1. SM3-7911 Mikael
 2. SM3LYO Ivan
 3. SM3ECS Sture
 4. SM3AXN Sune
 5. SA3DKA Håkan
 6. SA3BKU Lars

Följande har erlagt medlemsavgift för 2017:

 1. SM3IRD Rolf
 2. SA3BKU Lars
 3. SA3BPE Henrik
 4. SM3AXN Sune
 5. SA3DKA Håkan
 6. SM3XYE Anders
 7. SM3ULU David
 8. SA3CJX Andreas
 9. SM3ECS Sture
 10. SM3FT Lars
 11. SM3LYO Ivan
 12. Kevin J. Persson
 13. SM3EAA Tore
 14. SM3ORA Lars
 15. Jayson Persson
 16. Justin Persson
 17. SM3GDT Hans
 18. SM3EDF Stefan
 19. SM3MTQ Dan
 20. SM3DBU Leif
 21. SM3DMH Anders
 22. SM3XJD Bengt

Följande har erlagt medlemsavgift för 2016:

 1. SM3ORA
 2. SM3IRD
 3. SA3BPE
 4. SA3BKU
 5. Kevin J. Persson
 6. Håkan Westerlund
 7. SM3AXN
 8. SM3DMH
 9. SM3EDF
 10. SM3XYE
 11. SM3MTQ
 12. SM3ULU
 13. SA3CJX
 14. SM3ULQ
 15. SM3ECS
 16. SM3EAA
 17. SA3CFO
 18. SM3GDT
 19. SM3FT
 20. SM3FCX

Följande har erlagt medlemsavgift för 2015:

 1. SM3UPI
 2. SA3BKU
 3. SM3DBU
 4. SM3AXN
 5. SM3EDF
 6. SA3BPE
 7. SM3ECS
 8. SM3IRD
 9. SM3JOS
 10. SA3CJX
 11. SM3EVR
 12. SM5EPC
 13. SM3XYE
 14. SM3LYO
 15. SA3CFO
 16. SM3ULU
 17. Håkan Westerlund
 18. SM3MTQ
 19. SM3FT
 20. SM3NSM
 21. SM3EAA
 22. Kevin J. Persson
 23. SM3XJD

Följande medlemmar hade SK3GA 2014:

 1. SA3BKU
 2. SA3BPE
 3. SA3CFO
 4. SA3CJX
 5. SM3AXN
 6. SM3AZO
 7. SM3DBU
 8. SM3EAA
 9. SM3ECS
 10. SM3FT
 11. SM3IRD
 12. SM3JOS
 13. SM3LYO
 14. SM3MTQ
 15. SM3NSM
 16. SM3ULU
 17. SM3XYE
 18. SM5EPC