Medlemmar

Varmt välkommen som medlem i SK3GA Hudiksvalls Sändareamatörer!

Medlemsavgiften är för närvarande 75 kronor om du är 25 år eller yngre, är du äldre är den 200:-

Klubbens bankgiro är 655-5247

Övriga frågor/kontakt: info@sk3ga.se


Som medlem kommer föreningen, för att kunna administrera föreningen samt söka olika bidrag, teckna försäkringar m.m., behandla följande personuppgifter om dig: namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Behandlingen kommer endast att ske utifrån föreningens syfte med medlemsregistret. Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens ordförande, kontaktuppgifter finns på sidan ”kontakta oss” på https://sk3ga.se.

Pga GDPR har vi valt att ta bort vår medlemsförteckning från hemsidan.

Vi förmedlar under inga omständigheter dina uppgifter till tredje part!


Vänligen fyll i följande i följande formulär. Gäller både nya och gamla medlemmar. Du hjälper oss att hålla vårt medlemsregister "up to date" när du fyller och skickar in formuläret.

Medlemsuppgifter
* = obligatoriska fält