Styrelse

SK3GA – Hudiksvalls Sändareamatörers styrelse är bestyckad enligt följande:

  • Ordförande – SM3ORA Lars
  • Sekreterare – SM3ULU David
  • Kassör – SA3DKA Håkan
  • Ledamot – SM3IRD Rolf
  • Ledamot – SA3BPE Henrik
  • Suppleant – SM3AXN Sune
  • Suppleant – SM3LYO Ivan

Övriga:

  • Valberedning – SA3BKU Lars (Sammankallande)
  • Revisor – SM3ECS Sture
  • Revisorssuppleant – SM3FT Lars

SK3GA’s styrelse nås enklast per e-post, styrelse@sk3ga.se

Vill du komma i kontakt med en speciell person i organisationen så finns kontaktuppgifter för respektive i SSA Callbok.