Styrelse

SK3GA – Hudiksvalls Sändareamatörers styrelse är bestyckad enligt följande:

  • Ordförande – SA3BPE Henrik
  • Sekreterare – SM3ULU David
  • Kassör – SA3DKA Håkan
  • Ledamot – SM3IRD Rolf
  • Ledamot – Kevin
  • Suppleant – SM3AXN Sune

Övriga:

  • Valberedning – Vakant
  • Revisor – SM3ECS Sture
  • Revisorssuppleant – SM3FT Lars

SK3GA’s styrelse nås enklast per e-post, info@sk3ga.se

Vill du komma i kontakt med en speciell person i organisationen så finns kontaktuppgifter för respektive i SSA Callbok.