SI9AM

SI9AM – King Chulalongkorn Memorial Amateur Radio Society in Ragunda, Sweden

c21183b542-logo_rund_300

SK3GA är medlem i SI9AM. Mer info om denna station får du på http://si9am.com/

”Stationen finns på Holmstagården, som inrymmer ett antal enkla men trevliga rum av vandrarhemskaraktär. En grupp på 10-20 personer är inget problem. Under sommartid hålls restaurangen i Holmstagården öppen.

Ett besök på SI9AM blir en annorlunda aktivitet för dig eller din klubb!

Förutom amatörradio finns ett antal intressanta aktiviteter i närområdet, bl.a. Krångede Kraftverksmuseum

Ett upplevelsemuseum som tar besökaren tillbaka till 1930-talets Krångede. Se hur det var att leva, bo och arbeta där under kraftverkstiden. Cafeteria finns.

Mer information på www.krangedemuseiland.se

Döda fallet har en spännande och intressant historia. På mindre än 4 timmar tömdes hela Ragundasjön. Forsen torrlades och tystnade – och blev till Döda fallet bara ett stenkast från SI9AM. Mer information på www.dodafallet.nu

Gör slag i saken och boka ett besök på SI9AM!

Mer information på www.si9am.com

För frågor och bokning, kontakta:

SM3FJF, Jörgen 070-394 17 45, sm3fjf@telia.com